De Hondsberg

Observatiecentrum De Hondsberg, onderdeel van Koraal Groep, biedt op basis van de persoonlijke vraagstelling van de jeugdige (en zijn systeem) observatie, diagnostiek en behandeling vanuit multidisciplinaire teams.

We zetten ons in om het unieke van hun persoon tot ontplooiing te brengen en leggen in diagnostiek en behandeling het accent op de sterke kanten en de stimulering van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige.
De Hondsberg

Het accent van de observatiefunctie, zijnde observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling, ligt nadrukkelijk op preventie. Observatiecentrum De Hondsberg stelt in een vroegtijdig stadium, op jonge leeftijd, de diagnose vast en geeft advies op het gebied van behandeling, onderwijs/ dagbesteding en pedagogische begeleiding. Hierdoor komen het kind en ouders in een vroegtijdig stadium op het juiste spoor, wat leidt tot nieuwe kansen en een betere kwaliteit van leven. Aansluitend op de hulpvraag wordt gestreefd naar optimale participatie van de jeugdige in de maatschappij.

Visie
Jeugdigen geven zelf aan wat zij belangrijk vinden voor de invulling van hun leven. In het dagdagelijkse worden zij betrokken bij de observatie en behandeling en bij de invulling van hun leefomgeving. Wij bevorderen dat iedere jeugdige optimale kansen krijgt.

Een belangrijke rol is weggelegd voor onze medewerkers. De organisatie is eveneens gericht op ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers.

Deel deze pagina op