Geschiedenis

In 1961 wordt landgoed De Hondsberg aangekocht door Stichting Sint Joseph uit Den Bosch. In dat zelfde jaar opent Observatorium De Hondsberg haar deuren voor ‘dieper zwakzinnige kinderen met lichamelijke en geestelijke afwijkingen. Deze kinderen bezitten vaak bijzondere eigenschappen, terwijl zij andere eigenschappen juist missen.’
Geschiedenis De Hondsberg

De Hondsberg biedt in die periode plaats aan 40 kinderen, die diepgaand medisch-psychologisch onderzocht worden door een medische staf, bestaande uit diverse specialisten zoals een arts, psycholoog, fysiotherapeut, psychiater, pedagoog en logopedist. De dagelijkse zorg is in handen van de Zusters Franciscanessen van Oudenbosch, aangevuld met leke-verzorgsters. Geleidelijk aan groeit het aantal plaatsen.

In 1962 / 1963 wordt al snel na de opening van De Hondsberg nieuwbouw gepleegd op het 38 hectare grote landgoed. De nieuwbouw betekent een uitbreiding van 40 naar 120 plaatsen. In 1968 wordt De Hondsberg een observatiecentrum én Pedologisch Instituut. In de jaren ’70 verschuiven de doelstellingen en richt De Hondsberg zich op kinderen die naast hun verstandelijke beperking afwijkend gedrag vertonen ten gevolge van psychische stoornissen.

Begin jaren ’90 gaat De Hondsberg ‘de wijk in’ met twee geschakelde sociowoningen. De woningen zijn in die tijd bedoeld om kinderen uit het laatste leerjaar van het Pedologisch Instituut voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Ook op het terrein worden drie nieuwe geschakelde woningen gebouwd.

Tegenwoordig is De Hondsberg een Observatiecentrum (Pedologisch Instituut) voor kinderen en jongeren met een lichte, matige dan wel ernstige verstandelijke beperking, waarbij sprake is van (zeer) complexe gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De leeftijd van de kinderen kan variëren van 0-18 jaar. De hulp kan intra- en extramuraal verleend worden.

In 2016 viert observatiecentrum De Hondsberg haar 55-jarig jubileum.

Deel deze pagina op