Pedologisch Instituut

Pedologisch Instituut De Hondsberg
De Hondsberg is naast observatiecentrum ook een Pedologisch Instituut. Een Pedologisch Instituut (PI) doet onderzoek naar kinderen met ingewikkelde gedragsproblemen, emotionele problemen en leerproblemen. De kinderen krijgen ook kortdurende behandeling en begeleiding van het instituut.

Kenmerkend voor het werk van observatiecentrum De Hondsberg is dat er bij diagnostiek en behandeling voortdurend academische en professionele kennis uitgewisseld wordt ten dienste van het welbevinden van de cliënt. Als Pedologisch Instituut heeft observatiecentrum De Hondsberg een wetenschappelijke functie. Deze bestaat uit het doen van eigen onderzoek, de deelname aan wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van onderwijsactiviteiten over wetenschappelijke bevindingen.

De Hondsberg maakt deel uit van Pi7. Dit is een samenwerkingsverband tussen zeven Pedologische Instituten in Nederland. De missie van Pi7: 'Samen zoeken naar oplossingen voor onderwijsbelemmeringen voor leerlingen met een specifieke onderwijs- zorgbehoefte op het gebied van gedrag en sociaal emotioneel functioneren.' Jaarlijks kiezen de gezamenlijke instituten in overleg met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en het ministerie van OCW een aantal onderzoeksprojecten, waarmee zij aan de slag gaan.

Deelnemende instituten:
PI Oisterwijk: De Hondsberg
 PI Research / PI Duivendrecht
 PI Amsterdam: De Bascule
 PI Noord Nederland: RENN4
 PI Rotterdam: CED-Groep
 PI Nijmegen: Praktikon
 PI Leiden: Onderwijs Advies
 PI Den Haag: HCO

Deel deze pagina op