Verantwoording

De Hondsberg is zich bewust van haar belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jeugdigen.

We werken voortdurend aan het op peil houden van het kwaliteitsniveau dat de jeugdigen, ouders en professionals van ons mogen verwachten. Het kwaliteitsmanagementsysteem waarmee wij werken is hierbij onmisbaar.

Ondanks alle goede bedoelingen kan het gebeuren dat een jeugdige, ouder, professional of medewerker ontevreden is over de gang van zaken bij observatiecentrum De Hondsberg. We vinden het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten én medewerkers.

In dit onderdeel van de website vindt u ook meer informatie over de ANBI-status van De Hondsberg. Een uitgebreide verantwoording vindt u op onze Jaarverslagen-pagina.

Deel deze pagina op