ANBI-status

De Hondsberg heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan De Hondsberg aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.
ANBI-status De Hondsberg

Naam organisatie
Stichting De Hondsberg

Doelstelling
Observatiecentrum De Hondsberg biedt topklinische jeugdhulp op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jeugdigen van 0-18 jaar met een lichte verstandelijke beperking of een vermoeden daarvan. Bij de jeugdigen is sprake van bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden.

RSIN
5488813

Contactgegevens
Hondsberg 5
5062 JT Oisterwijk

T 013 - 52 32 828
E infoHB@koraalgroep.nl


Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen. De Hondsberg maakt deel uit van Koraal.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Downloads
 Beleidsplan 2019
 Jaarverslag Koraal

Deel deze pagina op