VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd GGZ met bijkomende complexe problematiek als landelijke specialistische functie benoemd.

De Hondsberg levert als enige aanbieder in Nederland deze ´gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd met bijkomende complexe vaak psychiatrische problematiek'. Het betreft een schaars zeer specialistisch aanbod voor een kleine, stabiele groep waarvan de herkomst landelijk verspreid is.

De VNG heeft een raamovereenkomst met De Hondsberg afgesloten. Als onderdeel van deze raamovereenkomst hebben VNG en De Hondsberg samen een ontwikkelagenda opgesteld voor het gezamenlijk uitdenken, uitwerken en implementeren van transformatiemogelijkheden voor de specialistische functie. De Hondsberg rapporteert periodiek de voortgang aan VNG.

Deze voortgangsrapportages op de ontwikkelagenda zijn inzichtelijk:

Deel deze pagina op