Innovatie

Innovatie, onderzoek en ontwikkeling De Hondsberg
De Hondsberg ziet het als haar verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en innovatie van zorg al dan niet in combinatie met onderwijs voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Effectmeting is tegelijkertijd een belangrijk evaluatiemiddel om onze zorg continu te blijven optimaliseren en verbeteren.

De Hondsberg streeft ernaar het intramurale zorgtraject zo kort als mogelijk aan te bieden. Afgelopen jaren is het ons gelukt de gemiddelde observatie-en behandelduur met zo’n 10% terug te brengen. Dit streven zetten we de komende jaren voort. De Hondsberg ondersteunt de beweging zoveel mogelijk aan te sluiten bij regionale professionele netwerken en het sociale netwerk van de jeugdige.

We participeren in samenwerkingsverbanden en werken intensief samen met zorgaanbieders aan de voor- en achterkant van de keten. Zo streven we naar naadloze verbindingen, waardoor we snel inspringen als het nodig is, maar ook zo snel als mogelijk weer loslaten en de zorg overdragen aan het regionale netwerk van de jeugdige en het gezin. 

Voor De Hondsberg zijn innovatie en onderzoek belangrijk. Daarom werken wij onder andere samen met Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, PI-7 en Praktikon.

Zo is de validiteit en betrouwbaarheid van de MijnMening! methodiek onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. De MijnMening! methodiek is vervolgens opgenomen in de waaier cliëntervaringsinstrumenten (pijler 2B) van de VGN.

Met behulp van een innovatief assortiment aan ICT-middelen begeleiden we jeugdigen naar een volwaardige deelname aan onze samenleving. De jeugdige zelf en de omgeving waarin hij of zij leeft zijn daarbij het vertrekpunt.

Deel deze pagina op