App signaLEREN

SignaLEREN is een app voor jeugdigen om spanning te reguleren.

Reguleren van spanning
De app signaLEREN helpt een jeugdige om zijn spanning te reguleren. Door het gebruik van de app signaLEREN kan een jeugdige makkelijker herkennen in welke fase van spanningsopbouw hij zit. Bovendien geeft de app direct opties voor activiteiten, die helpen om de spanning te verminderen, zoals video’s, app’s, filmpjes of geluidsopnames. Gedrags-escalaties en emotionele uitbarstingen kunnen hierdoor voorkomen worden.

Voor wie is de app?
De app is voor jeugdigen met gedrag en/of emotionele problemen. De app kan geheel afgestemd worden op de behoeften en wensen van de jeugdige en zijn sociale netwerk. Een jeugdige met een verstandelijke beperking kan hierdoor ook gebruik maken van de app signaLEREN.  De jeugdige maakt gebruik van een eigen telefoon of tablet (Android en iOS).

Hoe werkt de app?    
Vooraf wordt een keuze gemaakt met welk model de jeugdige gaat werken: het 2-fasenmodel, het 3-fasenmodel of het 4-fasenmodel. Welk model gekozen wordt, is afhankelijk van de mate waarin een jeugdige in staat is gedrag, gevoel en gedachten bij zichzelf te herkennen.
De jeugdige geeft aan welke signalen op hem van toepassing zijn bij oplopende spanning én hoe hij de spanning kan verminderen. De app is helemaal op maat te maken, naar de wensen en mogelijkheden van de jeugdige en zijn omgeving. Indien gewenst kan de app op elk moment aangepast worden.

Meer informatie?
De app is ontwikkeld door drs. Natalie van Hilst (GZ-psycholoog K&J, Cognitief Gedragstherapeut VGCt) en Brigitte Blijlevens (Sensorisch-informatieverwerkingstherapeut), beiden werkzaam bij observatiecentrum De Hondsberg.

Ben jij werkzaam in de jeugdhulp of het onderwijs en wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met Brigitte Blijlevens en Natalie van Hilst.

Deel deze pagina op