Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden De Hondsberg
Waar dat nodig is en we samen meer kunnen bereiken, werkt De Hondsberg graag samen om jeugdigen zo goed en volledig mogelijk van dienst te zijn. De Hondsberg neemt deel aan deze samenwerkingsverbanden

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS)
De SJS partners bieden alle vormen van Jeugdzorg, Jeugd GGZ en zorg voor kinderen en gezinnen met een (licht) verstandelijke beperking. Dit zoveel mogelijk thuis (nabij), maar bieden ook verblijf en crisisopvang voor kinderen en jongeren indien dit nodig is.

Leden van diverse specialistische zorgaanbieders werken samen in actieteams aan concrete thema’s. Naast de bezuinigingstaakstelling kijken zij vooral naar innovaties in de samenwerking. Denk aan specialistische interventies die dichtbij gezinnen in samenhang worden geboden, in nauw overleg met de wijkteams, onderwijs en huisarts. Gericht op herstel van eigen kracht en gebruik van (sociale) netwerken. Maar altijd met snelle inzet van specialistische zorg, als de eigen kracht en de netwerken tekort schieten.

Pedologisch Instituut
De Hondsberg maakt deel uit van Pi7. Dit is een samenwerkingsverband tussen zeven Pedologische Instituten in Nederland. Pi7 is de landelijke samenwerkingsgroep van zeven pedologische instituten in Nederland. Door de samenwerking in Pi7 is een krachtenbundeling ontstaan van de specifieke expertise van de individuele instituten.

De missie van Pi7:'Samen zoeken naar oplossingen voor onderwijsbelemmeringen voor leerlingen met een specifieke onderwijs- zorgbehoefte op het gebied van gedrag en sociaal emotioneel functioneren.' Jaarlijks kiezen de gezamenlijke instituten in overleg met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en het ministerie van OCW een aantal onderzoeksprojecten.

Deel deze pagina op