Jeugdige / ouders

Jeugdigen en ouders De Hondsberg
De Hondsberg biedt specialistische jeugdhulp op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jeugdigen van 0-18 jaar met een lichte verstandelijke beperking of een vermoeden daarvan. Bij de jeugdigen is sprake van bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Ernstige of complexe problematiek
Is de problematiek van uw kind dermate ernstig of complex dat de hulpverlening in uw omgeving onvoldoende in staat is om de problemen op te lossen of te verminderen, dan kan uw kind doorverwezen worden naar De Hondsberg.

Wat is er met ons kind aan de hand?
Wat is er met uw kind aan de hand? Wat is nodig om de situatie weer hanteerbaar te maken? Wat is het perspectief voor de toekomst? De problematiek van uw kind en/of gezin is zo complex, dat u en de hulpverleners in uw regio niet meer weten wat ze moeten doen.

Meer informatie over ons hulpaanbod, de vragen en ervaringen van ouders en het aanmelden van uw kind vindt u op deze pagina. Natuurlijk kunt u ook contact met het cliëntenbureau opnemen of bellen naar het telefonisch spreekuur.

Deel deze pagina op