De Hondsberg is landelijk specialist

Wat doet De Hondsberg?
De Hondsberg biedt specialistische jeugdhulp op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jeugdigen van 0-18 jaar met een lichte verstandelijke beperking of een vermoeden daarvan. Bij de jeugdigen is sprake van bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Het multidisciplinaire team van De Hondsberg zet intensieve observatie en diagnostiek in, zodat duidelijk wordt wat er met uw kind aan de hand is. Gelijktijdig behandelen wij en geven u advies en handvatten hoe u en uw kind het beste met de problematiek om kunnen gaan. Dit noemen we bij De Hondsberg exploratieve behandeling.

Wanneer uw kind voor observatie en diagnostiek bij De Hondsberg is geweest levert dit de volgende resultaten op:

  • een helder beeld van de problematiek
  • een duidelijk en praktisch advies hoe u, uw kind en hulpverleners het beste met de problematiek om kunnen gaan
  • de (gedrags-) problematiek neemt af of wordt opgeheven
  • de vastgelopen ontwikkeling komt weer op gang


Hulpverleningsvormen
De Hondsberg biedt topklinische jeugdhulp, maar wel zo licht én kort als mogelijk.


Welke regio’s?
Jeugdigen uit heel Nederland kunnen bij De Hondsberg terecht.

Indien bij uw kind sprake is van hoge urgentie of grote handelingsverlegenheid, neem direct telefonisch contact op met het cliëntenbureau via 013 - 52 32 826 of bel naar het telefonisch spreekuur via 013 - 52 32 833 (elke werkdag van 13.00 tot 14.00 uur).

Deel deze pagina op