Vragen van ouders en kinderen

Ouders die hun kind bij De Hondsberg aanmelden willen graag weten wat er met hun kind aan de hand is, hoe zij hiermee om moeten gaan en wat het toekomstperspectief is. Vaak hebben ouders en hun kind een lange geschiedenis van hulpverlening achter de rug.

Ook bij uw kind is niet of onvoldoende duidelijk hoe het probleemgedrag is ontstaan, wat er precies aan de hand is, wat uw kind op dit moment nodig heeft en wat het toekomstperspectief is.

Wat is er met mijn kind aan de hand?
Wat is er met mijn kind aan de hand?
Het multidisciplinaire team van De Hondsberg zet intensieve observatie en diagnostiek in, zodat duidelijk wordt wat er met uw kind aan de hand is. Ouders die hun kind bij De Hondsberg aanmelden hebben vragen, zoals:
Lees meer
 • waar komt het gedrag van onze zoon vandaan? Hij loopt regelmatig weg, eet ongeremd, plast nog in bed en verzorgt zich slecht.
 • waar komen de gedachten van mijn kind vandaan?
 • wat is de oorzaak van het negatieve gedrag van mijn dochter?
 • wat is de rol van de epilepsie in de gedragsproblematiek van onze zoon?
 • wat is het toekomstperspectief van mijn kind op het gebied van wonen, onderwijs en arbeid?
 • wat is er mogelijk op het gebied van onderwijs?
 • waarom blokkeert mijn kind op school zodra er een prestatie van haar verwacht wordt?
 • is er mogelijk sprake van autisme problematiek, mijn dochter vraagt voortdurend om bevestiging?
 • is de gedragsproblematiek van mijn zoon te verklaren vanuit hechtingsproblemen, verstandelijke beperking of ADHD?
 • kloppen de eerder gestelde diagnoses?
Hoe moet ik met mijn kind omgaan?
Hoe moet ik met mijn kind omgaan?
Gelijktijdig geven wij ook advies en handvatten hoe u en uw kind het beste met de problematiek om kunnen gaan. Dit noemen we bij De Hondsberg exploratieve behandeling. Ouders stellen ons vragen als:
Lees meer
 • hoe kan ik thuis omgaan met de woede-uitbarstingen van onze zoon?
 • hoe kunnen ik en mijn dochter thuis op een rustigere manier met elkaar omgaan?
 • hoe kunnen we ons kind helpen zich weer fijner en gelukkiger te voelen?
 • hoe kan ik mijn zoon leren om zich aan afspraken/regels te houden?
 • hoe moet ons gezin omgaan met de boosheid van onze dochter en zusje?
 • hoe kan ik op een andere manier reageren op het gedrag van mijn zoon?
 • hoe kan ik het beste omgaan met de fixaties en obsessies van mijn zoon?
 • hoe kan mijn kind steviger in zijn schoenen komen te staan?
 • hoe kan mijn kind zijn vrije tijd invullen?
 • hoe kan onze dochter weer beter in haar vel zitten?


Jeugdigen stellen ons vragen als:

 • ik wil leren om minder snel boos te worden
 • ik wil graag minder ruzie maken met mama
 • ik wil dat het thuis weer gezelliger gaat worden
 • ik wil leren om niet meer weg te lopen
 • ik wil weer heel graag terug naar school
 • ik wil graag vriendjes maken en afspreken met hen
 • ik wil leren dingen alleen te doen
 • ik wil minder somber zijn en me fijner voelen, zodat ik beter in mijn vel kom te zitten
 • ik wil dunner worden
Wat is het toekomstperspectief?
Wat is het toekomstperspectief?
Wat betekent de problematiek van uw kind voor de toekomst? Wat mogen jullie nog verwachten van uw kind op het gebied van de ontwikkeling? Is er nog groei mogelijk op het gebied van hechting? Kan uw zoon weer thuis wonen? Kan uw dochter weer naar school of mee doen in het arbeidsproces?
Lees meer

Het multidisciplinaire team van De Hondsberg schetst ook het toekomstperspectief van uw kind. Wat heeft uw kind nodig om weer mee te doen in de maatschappij, zowel thuis, op school als in de wijk.

Deel deze pagina op