Dagcentrum Vroegtijdige Interventie

Dagcentrum Vroegtijdige Interventie De Hondsberg
Het dagcentrum (DVI) is voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Bij uw kind zijn al op jonge leeftijd vragen of zorgen over de ontwikkeling. Of problemen met de opvoeding, op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of op school.

Het is niet duidelijk wat met uw kind aan de hand is. Daarom gaat uw kind meerdere dagdelen gedurende korte tijd naar het dagcentrum.

Observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling
Door middel van intensieve observatie en diagnostiek door het multidisciplinaire team, wordt duidelijk wat er met uw kind aan de hand is. Gelijktijdig kijken we op welke wijze uw kind het beste begeleid kan worden en passen deze begeleiding toe. Dit noemen wij ook wel exploratieve behandeling.

Resultaat
Wanneer uw kind voor observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling bij  het dagcentrum is geweest, dan: 

 • heeft u een helder beeld van de problematiek
 • krijgt u een duidelijk en praktisch advies hoe u en eventuele andere hulpverleners het beste met de problematiek om kunnen gaan
 • neemt de (gedrags-) problematiek af of wordt opgeheven
 • komt de vastgelopen ontwikkeling van uw kind weer op gang
 • heeft u een advies over eventuele hulp en ondersteuning die nodig is na De Hondsberg
Voorbereiden op het dagcentrum
Voorbereiden op het dagcentrum
Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind zich goed kunnen voorbereiden op jullie komst naar het Dagcentrum Vroegtijdige Interventie. Om u goed voor te bereiden kunt u:

Lees meer
Hoe gaat de eerste dag?
Hoe gaat de eerste dag?
U ontvangt een brief wanneer u verwacht wordt bij het dagcentrum. Bij aankomst meldt u zich bij de receptie. De receptioniste belt de groepsbegeleiding en u gaat samen met uw kind naar de groep.
Lees meer

Het is belangrijk dat u de volgende documenten meeneemt:

 • uitnodigingsbrief
 • geldig identiteitsbewijs van uw kind
 • ondertekend zorgplan en toestemmingsverklaring

Samen met uw kind gaat u naar de groep. In het gesprek met groepsleiding worden onder andere de volgende zaken besproken:

 • het verloop van de observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling
 • de gang van zaken op het dagcentrum
 • afspraken rondom communicatie met u
 • vragen van groepsbegeleiding. Daarbij kunt u datgene aangeven wat u belangrijk vindt voor de groepsleiding om te weten
 • vragen die u en uw kind hebben

Op deze dag vindt ook een kennismakingsgesprek plaats met de teamleider en de behandelcoördinator. De behandelcoördinator neemt het zorgplan met u door.

Wie komt u tegen?
Wie komt u tegen?
U komt bij het dagcentrum veel mensen tegen. Samen zorgen zij ervoor dat u en uw kind goed geholpen worden. De mensen die u het meeste tegen komt zijn de groepsbegeleiding, behandelcoördinator en systeemdeskundige.
Lees meer

Behandelcoördinator
De behandelcoördinator is de voorzitter van het multidisciplinaire team en is verantwoordelijk voor de totstandkoming en inhoud van het zorgplan. De behandelcoördinator is het aanspreekpunt voor de voorgenomen en uitgevoerde observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling van uw kind. De behandelcoördinator bespreekt het zorgplan en de voortgang met u en uw kind.

Groepsbegeleiding
De groepsbegeleiders ondersteunen, begeleiden en helpen uw kind op de groep daar waar nodig is. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling. Uw kind heeft een persoonlijk begeleider. Deze begeleider is het eerste aanspreekpunt voor u en uw kind.

Systeemdeskundige
De systeemdeskundige praat met u over hoe het thuis gaat, wat het gedrag van uw kind voor jullie gezin betekent, wat uw vragen zijn en waar oplossingen kunnen liggen om uw kind beter te kunnen helpen.

Daarnaast kan u ook een van de volgende medewerkers tegenkomen: (AVG-)arts, diëtist, EMDR-therapeut, logopedist, neuroloog, orthopedagoog(generalist), psychiater, psychodiagnosticus, (GZ-/neuro-)psycholoog, psychomotorisch therapeut, seksuoloog, ‎sensorisch informatieverwerkingstherapeut, speltherapeut, systeemdeskundige, verpleegkundig specialist GGZ of video home trainer. Als het nodig is, worden een of meerdere van deze deskundigen gevraagd om de hulpvraag van u en uw kind mee te beantwoorden. Dit wordt van te voren met u besproken.

Deel deze pagina op