Groep

Wanneer uw kind ook blijft slapen bij De Hondsberg blijft, noemen we dat een opname. Uw kind verblijft tijdelijk op een van de groepen van Bosplein, Schoolweg of Burgemeester Vogelslaan.

Hieronder vindt u alle informatie over een tijdelijke opname bij De Hondsberg.

Voorbereiden op de opname
Voorbereiden op de opname
Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind zich kunnen voorbereiden op de tijdelijke opname. Om jullie goed voor te bereiden kunt u:
Lees meer
Wat moet u meenemen?
Wat moet u meenemen?
Op de dag van opname bij De Hondsberg, is het belangrijk dat u de volgende documenten, kleding en verzorgingsproducten meeneemt.
Lees meer

In dit overzicht ziet u wat u mee moet nemen.

Hoe gaat de dag van opname?
Hoe gaat de dag van opname?
U ontvangt een brief wanneer jullie verwacht worden voor tijdelijke opname op een groep. Bij aankomst meldt u zich bij de receptie. De receptioniste belt de groep. De groepsbegeleiding komt u ophalen om samen met u en uw kind naar de groep te gaan.
Lees meer

In het gesprek met groepsbegeleiding worden onder andere de volgende zaken besproken:

  • het verloop van de opnameperiode en de gang van zaken op de groep
  • vragen van groepsbegeleiding over uw kind. Daarbij kunt u datgene aangeven wat u belangrijk vindt voor de groepsbegeleiding om te weten
  • afspraken rondom weekendregeling en telefonisch contact
  • vragen die u en uw kind hebben

Op deze dag vindt ook een kennismakingsgesprek plaats met de teamleider en de behandelcoördinator. De behandelcoördinator neemt het zorgplan met u door.

Wie komt u tegen?
Wie komt u tegen?
U komt bij De Hondsberg veel mensen tegen. Samen zorgen zij ervoor dat u en uw kind goed geholpen worden. De mensen die u het meeste tegen komt zijn de groepsbegeleiding, behandelcoördinator en systeemdeskundige.
Lees meer

Behandelcoördinator
De behandelcoördinator is de voorzitter van het multidisciplinaire team en is verantwoordelijk voor de totstandkoming en inhoud van het zorgplan. De behandelcoördinator is het aanspreekpunt voor de voorgenomen en uitgevoerde observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling van uw kind. De behandelcoördinator bespreekt het zorgplan en de voortgang met u en uw kind.

Groepsbegeleiding
De groepsbegeleiders ondersteunen, begeleiden en helpen uw kind op de groep daar waar nodig is. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling. Uw kind heeft een persoonlijk begeleider. Deze begeleider is het eerste aanspreekpunt voor u en uw kind.

Systeemdeskundige
De systeemdeskundige praat met u over hoe het thuis gaat, wat het gedrag van uw kind voor jullie gezin betekent, wat uw vragen zijn en waar oplossingen kunnen liggen om uw kind beter te kunnen helpen.

Daarnaast kan u ook een van de volgende medewerkers tegenkomen: (AVG-)arts, diëtist, EMDR-therapeut, logopedist, neuroloog, orthopedagoog(generalist), psychiater, psychodiagnosticus, (GZ-/neuro-)psycholoog, psychomotorisch therapeut, seksuoloog, ‎sensorisch informatieverwerkingstherapeut, speltherapeut, systeemdeskundige, verpleegkundig specialist GGZ of video home trainer. Als het nodig is, worden een of meerdere van deze deskundigen gevraagd om de hulpvraag van u en uw kind mee te beantwoorden. Dit wordt van te voren met u besproken.

Contact met uw kind
Contact met uw kind
Als uw kind even niet thuis woont, kan dit moeilijk zijn voor u en uw kind. De meeste kinderen gaan in het weekend naar huis. Sommige kinderen blijven (een tijdje) op observatiecentrum De Hondsberg.
Lees meer

Observatiecentrum De Hondsberg vindt het contact tussen u en uw kind erg belangrijk. Wij horen dan ook graag hoe u daar het liefste mee wilt omgaan en wat voor u en uw kind van belang is. Daarom maken we, als uw kind wordt opgenomen, met u afspraken over:

  • naar huis gaan in het weekend en vakanties
  • op bezoek komen bij observatiecentrum De Hondsberg
  • bellen of chatten
Deel deze pagina op