Tip of klacht

Tip of klacht bij De Hondsberg
Bij De Hondsberg werken veel deskundige medewerkers. Zij zetten zich dagelijks in voor (de organisatie en ondersteuning van) de hulp en ondersteuning van u en uw kind. De medewerkers doen dit doorgaans goed.

Ondanks alle goede bedoelingen kan het gebeuren dat een kind, ouder of professional ontevreden is over de gang van zaken bij observatiecentrum De Hondsberg. Het is belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden.

We vragen cliënten, hun familie of wettelijke vertegenwoordigers en professionals dan ook om het te melden als zaken anders hadden moeten of kunnen verlopen. Elke klacht kan een kans zijn om onze aanpak en zorg te verbeteren. Daarom heeft observatiecentrum De Hondsberg een klachtenregeling voor jeugdigen en ouders.

Het kan voorkomen dat u vragen of situaties in vertrouwen met iemand wilt bespreken. Voor De Hondsberg werkt een cliëntvertrouwenspersoon van Zorgbelang. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en luistert naar uw verhaal of vraag. Als u daar behoefte aan heeft, kan hij u adviseren of ondersteunen.

Contactgegevens cliëntvertrouwenspersoon

T 013 - 20 20 055
E    vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl
W    www.zorgbelang-brabant.nl

Meer informatie
 Cliëntvertrouwenspersoon
 Klachtenbrochure jeugdigen en ouders

Deel deze pagina op