Koraal Groep maakt zich klaar voor de toekomst | 03-07-2017

Op 3 juli 2017 stapt Koraal Groep over op een nieuwe organisatiestructuur. Door niet meer vanuit tien losse werkstichtingen met ieder hun eigen expertise te opereren, maar door de organisatie in te richten in regio’s kan Koraal Groep haar kennis optimaal delen en de ondersteuning dichtbij de cliënt en leerling organiseren. Om deze verandering zichtbaar te maken gaat de organisatie verder onder de merknaam Koraal, en vervalt het woord ‘Groep’ in het logo en de communicatie.

De ontwikkelingen in de samenleving en de veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in het zorg- en onderwijssysteem in Nederland zijn van invloed op de eisen die zowel de samenleving, financiers en vooral cliënten en leerlingen aan Koraal stellen. Begin 2015 is daarom de strategie aangescherpt, en is er voor elk van onze domeinen (jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding) een heldere koers bepaald. Centraal hierin staan de cliënten en leerlingen die door Koraal gedurende al hun levensfasen samenhangend ondersteund worden.

Om deze strategie optimaal tot uiting te brengen is de organisatiestructuur van Koraal gewijzigd. De afgelopen twee jaar is toegewerkt naar het nieuwe besturingsmodel, waarin Koraal is ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en één landelijk werkend expertisecentrum waarin alle specialistische kennis van Koraal gebundeld is. Dat stelt Koraal nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen. Met deze verandering sluit Koraal ook aan op de regio-indeling die gemeenten hanteren, waarin zorg en onderwijs al regionaal georganiseerd zijn. Vanaf vandaag zijn de regiodirecteuren en de directeur van het expertisecentrum gestart in hun nieuwe functie. Voor wie Koraal goed kent, zijn het bekende gezichten.

De aangescherpte strategie en nieuwe naam zijn zichtbaar in de nieuwe huisstijl van Koraal, welke vandaag gelanceerd is. Het nieuwe logo maakt zichtbaar dat Koraal verandert, maar ook dat de goede dingen behouden blijven. Het is een krachtig woordmerk, waarbij de punten in de klinkers zorgen voor een vriendelijke en persoonlijke uitstraling. De punten in de klinkers representeren samen onze drie domeinen (wonen, leren en werken), en zijn ook (net als het beeldmerk uit het oude logo) een abstracte vormgeving van koraal.

Deel deze pagina op