Professionals

De Hondsberg biedt observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling voor een kleine groep jeugdigen van 0 tot 18 jaar uit heel Nederland die zijn vastgelopen op verschillende ontwikkelgebieden en in verschillende situaties; thuis, op school, in een ambulant zorgtraject of bij een andere instelling.
Professionals De Hondsberg

De Hondsberg biedt aan deze jeugdigen een breed spectrum aan specialistische- en expertzorg. Zorg die wordt geboden door een multidisciplinair team van hooggespecialiseerde en zeer ervaren deskundigen.

Het is onze missie om het toekomstperspectief van deze jeugdigen maximaal te vergroten. Zodanig, dat deze jeugdigen naar vermogen optimaal kunnen functioneren in de maatschappij met de lichtst mogelijke vorm van ondersteuning. Om die reden leggen wij ook veel nadruk op onderwijs en toeleiding naar arbeid.

Meer informatie over de hulpvragen die aan ons gesteld worden, ons hulpaanbod, de vragen van ouders en jeugdigen en ervaringen van ouders en het aanmelden van een jeugdige vindt u op deze pagina. Natuurlijk kunt u ook contact met het cliëntenbureau opnemen of bellen naar het telefonisch spreekuur.

Deel deze pagina op