Hulpvragen: wat is er aan de hand?

Bij de jeugdige is niet duidelijk hoe het probleemgedrag is ontstaan, wat precies aan de hand is, wat de jeugdige op dat moment nodig heeft en wat het toekomstperspectief is. ‘Wat is er aan de hand’, is een vraag die vaak niet makkelijk te beantwoorden, maar is wel een zoektocht waar De Hondsberg in volhard.

Gedrag is complex en veelzijdig. Dit maakt het lastig om gedrag te interpreteren aangezien er zelden één oorzaak aan ten grondslag ligt. Bij het ontstaan van het (probleem)gedrag van de jeugdige is sprake van een dynamische wisselwerking tussen kind-, ouder-, gezins- en omgevingsfactoren. Het gedrag van de jeugdige ontstaat en kan in stand gehouden worden door deze factoren.

Wij zijn erop gericht om de oorzaken van gedrag én de onderlinge samenhang te verhelderen. Als dit helder is voor de jeugdige, ouders en professionals kunnen de gedragsproblemen verminderd worden en komt er ruimte voor positieve ontwikkelingsmogelijkheden.

De Hondsberg onderscheidt zich door de uitgebreide integratieve beeldvorming die alle ontwikkelgebieden en levensdomeinen omvat, in combinatie met exploratieve behandeling. Exploratieve behandeling is verankerd in het gehele zorgtraject.

Een tijdelijk intensief zorgtraject bij De Hondsberg heeft als doel zo snel als mogelijk door te stromen naar een lichtere vervolgplek. Bij voorkeur gaat de jeugdige naar huis waar ouders met steun van de (professionele) omgeving weer verder kunnen. Vroegtijdig in het traject denken we samen met de jeugdige en ouders na, over wat een goed (regionaal) vervolg is na De Hondsberg.
Meer informatie
Meer informatie over ons hulpaanbod, de vragen van ouders en jeugdigenervaringen van ouders en het aanmelden van een jeugdige vindt u op deze pagina. Natuurlijk kunt u ook contact met het cliëntenbureau opnemen of bellen naar het telefonisch spreekuur.

Deel deze pagina op