Werken vanuit kernwaarden

Kernwaarden De Hondsberg
Zie mij, hoor mij, ondersteun mij en bouw mee aan mijn toekomst zijn de vier kernwaarden die aan de basis liggen van de samenwerking tussen de jeugdige, ouders en specialisten van De Hondsberg. De jeugdigen, ouders en medewerkers hebben deze kernwaarden samen geformuleerd.

Zie mij
De jeugdige wordt letterlijk gezien, krijgt aandacht voor wie hij is, met alles ‘er op en er aan’. Ouders krijgen aandacht en oprechte betrokkenheid van de medewerkers van De Hondsberg. Zij mogen hun verhaal doen, behouden hun ouderrol en kijken naar mogelijkheden en kansen om met steun de opvoeding van hún kind zelf vorm te geven.

Hoor mij
Jeugdigen willen dat er met hen gepraat wordt en niet over hen. De jeugdige voelt dat er tijd en aandacht voor hem is. Ouders willen aandacht voor wat hun kind zelf wil, willen het contact met hun kind versterken en ook graag spreken met begeleiders over de gewone dingen, belevenissen van ‘alle dag’.

Ondersteun mij
Jeugdigen voelen vertrouwen in de dingen die ze kunnen. Zij kunnen oefenen met nieuw gedrag en mogen daarbij ook fouten maken. Ze krijgen hulp bij het ontwikkelen van hun mogelijkheden. Ouders wensen eerlijkheid van de begeleiders, het multidisciplinaire team vormt samen met hen een realistisch beeld van wat hun kind wel en wat (nog) niet kan.

Bouw mee aan mijn toekomst
De jeugdige wil erbij horen en mee kunnen doen in het leven. De jeugdige wil dat zijn zelfvertrouwen vergroot wordt, dat maakt dat hij de toekomst aandurft. Hij leert om anderen te vertrouwen om hem hierbij te helpen. Ouders willen samen zoeken naar wat voor hun kind realistisch is. Zij willen een goed inzicht in de mogelijkheden van hun kind en horen wat het toekomstperspectief is.

Deel deze pagina op