Symposium donderdag 1 december 2016

'Diagnostiek en exploratieve behandeling bij complexe regulatieproblemen'

Kunnen reguleren van stress en emoties vormt de basis voor emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Aanhoudende affectregulatieproblemen kunnen leiden tot ontwikkelingsproblemen en/of psychische stoornissen.
Kind- en omgevingsfactoren zijn van invloed, zoals temperament, cognitie, ouderschap, thuisomgeving en vriendschaps- en brusjesrelaties. Het is belangrijk dat een jeugdige zo goed mogelijk leert reguleren, zodat hij een zo gezond mogelijke psychische ontwikkeling kan doormaken en zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving.


Tijdens dit symposium ontmoeten praktijk en theorie elkaar. De pakkende verhalen uit de dagelijkse praktijk van De Hondsberg worden gecombineerd met recente theoretische inzichten rondom observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling van complexe regulatieproblemen.

De kosten voor het symposium bedragen € 95,- (inclusief BTW) en worden in rekening gebracht na bevestiging van uw deelname.

De Hondsberg organiseert ter gelegenheid van haar 55-jarig bestaan het symposium. Observatiecentrum De Hondsberg biedt topklinische jeugdhulp op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jeugdigen van 0-18 jaar met een lichte verstandelijke beperking of een vermoeden daarvan. Bij de jeugdigen is sprake van bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek en stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Deel deze pagina op