Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd voor een aantal beroepsgroepen. Alle gehonoreerde aanvragen worden hier gepubliceerd.

Accreditatie is aangevraagd voor:

 • (GZ) psychologen (K&J)
 • Schoolpsychologen
 • Orthopedagogen (Generalist)
 • Cognitief gedragstherapeuten
 • Psychotherapeuten
 • Huisartsen
 • Artsen voor verstandelijk gehandicapten
 • Kinderartsen
 • Psychiaters
 • (Sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Maatschappelijk werkers
 • Agogen
 • Jeugdzorgwerkers


Accreditatie is aangevraagd bij (vet gedrukte punten zijn toegekend):

ABC1 5 punten
ADAP 5,5 punten
NIP 6 punten
NVK 5 punten
NVO (herregistratie) 6 punten
NVO (opleiding)  1,5 punten
NVvP 5 punten
Registerplein 3 punten
SKJ 3 punten
SRVB in behandeling
V&V 6 punten
Verpleegkundig Specialisten Register 5 punten
VGCt in behandeling


Toekennen accreditatiepunten
Om de toegekende accreditatiepunten aan uw persoonlijk dossier te kunnen toevoegen, is het belangrijk dat u bij inschrijving reeds aangeeft voor welke beroepsgroep u accreditatiepunten wenst te ontvangen en wat uw registratienummer voor betreffende beroepsgroep is. Indien deze gegevens bij inschrijving niet, niet volledig of onjuist ingevuld zijn, ontvangt u geen accreditatiepunten.

Als u zich inschrijft is het niet mogelijk om u kosteloos af te melden.

Deel deze pagina op