Welke hulp: observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling

Wij zijn erop gericht om de oorzaken van gedrag én de onderlinge samenhang te verhelderen. Als dit helder is voor de jeugdige, ouders en professionals kunnen de gedragsproblemen verminderd worden en komt er ruimte voor positieve ontwikkelingsmogelijkheden.
Welke hulp: observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling De Hondsberg

De Hondsberg onderscheidt zich door de uitgebreide integratieve beeldvorming die alle ontwikkelgebieden en levensdomeinen omvat, in combinatie met exploratieve behandeling. Exploratieve behandeling is verankerd in het gehele zorgtraject.

Multidisciplinair team met specialisten
Bij De Hondsberg werken deskundige, gedreven professionals en is een breed palet aan disciplines structureel beschikbaar en bij elke hulpvraag inzetbaar. Deze specialisten vormen samen een multidisciplinair team. De behandelcoördinator stelt een team op maat samen op basis van de hulpvragen van de jeugdige en ouders. De samenstelling van het team is dus altijd maatwerk.

Specialisten die naast de behandelcoördinator en systeemdeskundige ingezet kunnen worden zijn:

(AVG-)arts diëtist
EMDR therapeut groepsbegeleiding
GZ-psycholoog (K&J) klinisch geneticus
leerkracht P.I. School logopedist
neuroloog neuropsycholoog
orthopedagoog (generalist) psychiater
psychodiagnosticus psychomotorisch therapeut
seksuoloog sensorisch informatieverwerkingstherapeut
speltherapeut Sterk in Werk (toeleiding naar arbeid)
verpleegkundig specialist GGZ      video home trainer

Welke hulp: observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling De Hondsberg

Resultaat
Wanneer de jeugdige voor observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling bij De Hondsberg is geweest levert dit volgende resultaten op:

  • een helder beeld van de problematiek
  • een duidelijk en praktisch advies hoe de jeugdige, de ouders en hulpverleners het beste met de problematiek om kunnen gaan
  • komt de vastgelopen ontwikkeling weer op gang
  • neemt de (gedrags-) problematiek af of wordt opgeheven
  • ouders en het netwerk kunnen, indien mogelijk thuis, verder werken aan herstel
  • een toekomstadvies
     

Meer informatie
Meer informatie over de hulpvragen die aan ons gesteld worden, de resultaten, de vragen van ouders en jeugdigen en ervaringen van ouders en het aanmelden van een jeugdige vindt u op deze pagina. Natuurlijk kunt u ook contact met het cliëntenbureau opnemen of bellen naar het telefonisch spreekuur

Deel deze pagina op