Consultatie

Professionals die met jeugdigen werken kunnen bij De Hondsberg terecht voor consultatie. Medewerkers van De Hondsberg ondersteunen de professionals met hun specialistische kennis, adviseren professionals in het voorliggend veld en collega ‘specialisten’. Consultatie wordt in de volgende vormen geboden.
Consultatie De Hondsberg

Telefonisch spreekuur (gratis)
Collega's van andere zorg- en onderwijsinstellingen kunnen dagelijks met vragen terecht bij het telefonische spreekuur. Welke mogelijkheden zijn er voor deze jeugdige? Is De Hondsberg de juiste plek voor mijn cliënt? Welke mogelijkheden zijn er voor diagnostiek, observatie en behandeling of voor een second opinion? Met welke vragen en/of problemen op het gebied van seksualiteit kan je bij De Hondsberg terecht? Welke poliklinische en klinische mogelijkheden zijn er? Hebben ze op De Hondsberg de beste behandeling voor hem of haar in huis?

Een orthopedagoog denkt met een frisse blik mee en geeft advies op maat. Het telefonisch spreekuur is dagelijks van 13.00 tot 14.00 uur en is gratis. Het telefoonnummer is: 013 – 52 32 833.

Meekijken bij een individuele casus
Medewerkers van De Hondsberg bekijken vanuit verschillende disciplines naar de voorgelegde casus en brengen advies uit over de te volgen werkwijze. De jeugdige of de onderwijs- of zorginstelling die een jeugdige heeft aangemeld blijft verantwoordelijk voor het actieplan.

Meer informatie? Neem dan contact op met het cliëntenbureau via 013 – 52 32 826 (elke werkdag van 08.30 tot 17.00) of stuur een mail naar clientenbureauHB@koraalgroep.nl.

 Brochure Consultatie

Consultatie De Hondsberg

Deskundigheidsbevordering
De Hondsberg biedt trainings- en scholingstrajecten aan professionals in het speciaal onderwijs om de kennis en vaardigheden ten behoeve van de begeleiding van leerlingen op het grensvlak van normaal begaafdheid en LVB in combinatie met externaliserende gedragsproblematiek te vergroten.

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs ontstaan verschuivingen binnen de leerlingenpopulatie op scholen. Leerlingen met een verstandelijke beperking kiezen voor het reguliere onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs krijgt men te maken met een toename van leerlingen met co-morbide problematiek, zoals lage intelligentie in combinatie met sociale problemen en gedragsproblemen.

De training- en scholingstrajecten worden door intern opgeleide trainers van De Hondsberg gegeven. En worden op maat desgewenst op locatie (in-company) geboden.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor leerkrachten, gedragsdeskundigen, onderwijsassistentes en interne begeleiders van jouw school of zorgorganisatie? Neem dan contact op met Judy Mathijssen via 013 – 52 32 963.

Deel deze pagina op