Extramurale zorg

Op basis van jarenlange ervaring met deze jeugdigen hebben we specifieke expertise en deskundigheid ontwikkeld op het gebied van integrale diagnostiek en exploratieve behandeling. Deze expertise van De Hondsberg is ook dichtbij het gezin beschikbaar.
Extramurale zorg De Hondsberg

Dagcentrum vroegtijdige interventie
Het dagcentrum is voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of een vermoeden daarvan en gedrags- of bijkomende problemen. Bij deze kinderen zijn al op jonge leeftijd vragen of zorgen over de ontwikkeling, problemen met de opvoeding of problemen op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of op school.

Het dagcentrum vroegtijdige interventie heeft drie groepen, met in elke groep vijf of zes kinderen. De kinderen komen voor een of meerdere dagdelen gedurende enkele maanden tot maximaal één jaar naar het dagcentrum.

 Brochure Dagcentrum Vroegtijdige Interventie
 Een dagje naar het dagcentrum

Extramurale zorg De Hondsberg

Polikliniek
Poliklinische observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling is voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar, waarbij sprake is van complexe problematiek, die een multidisciplinaire kijk en aanpak vraagt.

Bij deze jeugdigen is sprake van stagnatie binnen meerdere levensdomeinen. Vaak loopt bij deze jeugdigen de opvoeding of hulpverlening vast op diverse ontwikkelingsgebieden. Er is twijfel of een tijdelijke intramurale opname nodig is of vraag naar handelingsadvies waar ouders weer mee verder kunnen.

Afhankelijk van de hulpvraag en de onderzoeksvragen nemen de onderzoeken een of meerdere dagdelen in beslag. Het multidisciplinaire team kijkt naar het gedrag van de jeugdige in diverse situaties zoals op school, thuis en tijdens individueel onderzoek. Naast observatie worden bij de jeugdige testen en onderzoeken gedaan.

Het team brengt op deze manier zowel de problemen, als de sterke kanten en mogelijkheden van de jeugdige in kaart. Op basis van het onderzoek wordt een beeld gevormd en een diagnose gesteld. Er worden adviezen geformuleerd voor verdere hulp, begeleiding of behandeling. Deze adviezen zijn voor de jeugdige zelf, de ouders, maar kunnen ook voor leerkrachten en eventuele andere hulpverleners zijn.


 Brochure poliklinische hulp


 

Deel deze pagina op